Σκοπός

Σκοποί του Σωματείου είναι:

  • Η με χρηματικά ποσά ενίσχυση και αρωγή απόρων, ασθενών, ανίκανων για εργασία και εν γένει αναξιοπαθούντων κατοίκων της περιφέρειας του Ν. Γρεβενών, καθώς και η ηθική και κοινωνική υπό ευρεία έννοια βοήθεια αυτών.
  • Η διάδοση της ιδέας της βοήθειας προς τους αναξιοπαθούντες και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η συνεργασία και επικοινωνία με άλλα παρεμφερή σωματεία και οργανώσεις προς ευόδωση και επιτυχία των κοινών σκοπών.